Certyfikat FSC – dbamy o środowisko!

Coraz więcej się mówi o ekologii, ochronie środowiska, lasów, zwierząt – zwłaszcza zagrożonych gatunków i słusznie bo to bardzo ważny temat.  Nasza firma od samego początku istnienia jest bardzo blisko ekologii, bo to właśnie z drzew powstaje tarcica, a z tarcicy nasze nogi do stołu oraz wszystkie elementy drewniane

Dlatego z dumą możemy powiedzieć, że Woodlegs Company jako producent nóg drewnianych dba o środowisko i posiada certyfikat FSC, a czego dokładnie dotyczy ten certyfikat, w jaki sposób pomaga nam chronić lasy i zwierzęta dowiesz się z artykułu poniżej. 

Certyfikat FSC czyli Forest Stewardship Council to międzynarodowy standard dotyczący odpowiedzialnego zarządzania lasami. Głównym celem certyfikatu jest zapewnienie, że produkty pochodzące z lasów tj. papier, nogi do stołu są pozyskiwane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz ochrony praw ludzi i środowiska naturalnego. 

Większość z nas zaczyna zauważać mały znaczek FSC na opakowaniach kartonowych, drewnianych zabawkach, meblach, ale nie do końca wie co ten skrót oznacza, co to daje i czy w jakikolwiek sposób wpływa na dany produkt tj.

Jakie korzyści płyną z kupowania produktów z certyfikatem FSC ?

 1. Ochrona lasów: Kupując produkty z certyfikatem FSC, wspierasz lasy, które są zarządzane w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.
 2. Ochrona różnorodności biologicznej: Lasy są ważnymi siedliskami dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Kupując produkty z certyfikatem FSC, możesz mieć pewność, że są one pozyskiwane z lasów, które chronią różnorodność biologiczną.
 3. Poszanowanie praw lokalnych społeczności: Certyfikat FSC wymaga, aby lasy były zarządzane w sposób poszanowania praw lokalnych społeczności. Kupując produkty z certyfikatem FSC, możesz mieć pewność, że są one pozyskiwane z lasów, które nie naruszają praw miejscowych ludzi.
 4. Zrównoważony rozwój: Certyfikat FSC promuje zrównoważony rozwój i ogranicza negatywny wpływ na środowisko. Kupując produkty z certyfikatem FSC, możesz mieć pewność, że są one pozyskiwane w sposób, który umożliwia długofalowe korzyści dla środowiska naturalnego.
 5. Ograniczenie stosowania chemikaliów: Certyfikat FSC ogranicza stosowanie chemikaliów i innych szkodliwych substancji w lasach. Kupując produkty z certyfikatem FSC, możesz mieć pewność, że są one pozyskiwane z lasów, które nie są zanieczyszczane chemikaliami.
 6. Wsparcie dla producentów: Kupując produkty z certyfikatem FSC, wspierasz producentów, którzy dążą do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Czy każdy las może posiadać certyfikat FSC?

Nadanie certyfikatu FSc odbywa się poprzez powołanie międzynarodowej organizacji certyfikującej, która sprawdza czy dany las spełnia określone wymagania dotyczące zarządzania, takie jak: 

 • Zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Ochrona różnorodności biologicznej i środowiska naturalnego; 
 • Zapobieganie niszczenia lasów; 
 • Ograniczenie stosowania szkodliwych substancji na środowisko;
 • Poszanowanie praw lokalnych społeczności oraz tradycji.

Czy certyfikat FSC wpływa na jakość zakupionego produktu? 

Tak, wymagania FSC są bardzo wysokie i szczegółowe, jest prowadzony cały łańcuch dostaw z którego musi się wywiązać każdy z posiadaczy certyfikatu. Przechodzimy regularne audyty, prowadzimy księgi, zapisujemy dokładnie z jakiej partii drewna zostały wyprodukowane nóżki do mebli. FSC to nie tylko znaczek, FSC to świadoma odpowiedzialność producenta, za lasy oraz materiał z jakiego wykonuje wyroby. Jest to świadomość dbania o środowisko, wycinane są tylko lasy, które mają pełne pozwolenie od organizacji. Kupując produkty z certyfikatem FSC, masz pewność, że zostały spełnione wszystkie normy jakościowe, a produkt, który do Ciebie trafi przeszedł kontrolę jakości.  

Czy łatwo uzyskać certyfikat FSC? 

Nie, każda firma, która ubiega się o certyfikację, przechodzi cały szereg procedur, w firmie odbywa się niemalże rewolucja, ponieważ wszystko musi być dostosowane do odgórnie narzuconych wytycznych. Niespełnienie chociażby jednego z wielu kryteriów dyskwalifikuje producenta. Dodatkowo certyfikacja wiąże się z obciążeniem finansowym dla producenta, który regularnie musi składać sprawozdania, rozliczać się z przerobionego materiału, przechodzić audyty i opłacać certyfikację. Dlatego firma z certyfikatem to firma pełna zaufania i odpowiedzialności. 

Certyfikat FSC jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi do ochrony lasów na świecie i stanowi ważny element walki z degradacją środowiska naturalnego, dlatego jako producent nóg drewnianych jesteśmy dumni, że każdy nasz produkt jest wykonany z pełną odpowiedzialnością dbania o środowisko, a Ty kupując nasze nogi drewniane pomożesz nam wesprzeć piękną inicjatywę. 

Dbajmy razem o naszą piękną planetę! Zadbaj z nami o to aby wycinane były tylko te lasy, które powinny być wycięte.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koszyk0

Koszyk

Call Now Button